Felhívás kari TDK Konferencián való részvételre

FELHIVÁS

Az Élelmiszertudományi Kar 2016. őszi TDK Konferenciáján való részvételre

A Konferencia Időpontja: 2016. november 23. (szerda)
Szervezője: Élelmiszertudományi Kar TDK Bizottsága Helyszine: Szent István Egyetem, Budai Campus
Honlap: http://www.dbd.kee.hu/tdk/

Részvételre jogosultak

Az Élelmiszertudományi Kar valamennyi alap (BSc) és mester (MSc) képzésében és tagozatán részvevő hallgató.

Tervezett szekciók

 • Élelmiszerbiztonság és –minőség
 • Élelmiszeripari gazdaságtan
 • Élelmiszertechnológia és műveletek
 • Biomérnök
 • Környezeti technológia
 • Mikrobiológia és biotechnológia
 • Műszaki, informatika és méréstechnika

Jelentkezés módja

Regisztráció időpontja: 2016. szeptember 20. és 2016. november 2. között
Online regisztráció helye: http://etk.etdk.hu/
A dolgozat feltöltésének határideje: 2016. november 2. 24:00 (CET)
A pályázat befogadásának feltétele: konzulensi jóváhagyás (2016. november 3-4.)

Csak elektronikus regisztrációra van lehetőség!

Általános követelmények

Terjedelem: A 35–50 oldal terjedelmű dolgozatot PDF file formátumban kérjük elkészíteni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az OTDT által elfogadott formai követelmény szerint a TDK dolgozatok összterjedelme, amely magában foglalja a címlapot, a tartalomjegyzéket, a munka leírását, a felhasznált irodalmakat és mellékleteket, nem haladhatja meg az 50 oldalt. Az OTDK Konferencia részvételétől való kizárást jelenti (formai hiba), ha a pályázó nem tartja be a követelményeket!

Szerkezet: A dolgozat címlappal kezdődjön, amely tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a dolgozat készült, továbbá a dolgozat pontos (regisztrációkor megadott címmel megegyező) címét, TDK dolgozat feliratot, a pályázó nevét, évfolyamát, és a témavezető(k) nevét, beosztását, elkészítésének helyét (pl. Budapest) és évét (pl. 2016). A dolgozat A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5 sortávolsággal és 2 cm-es margókkal készüljön.

Plágium: A TDK online rendszere az MTA KOPI Plágiumkeresővel ellenőrizi a befogadott pályaműveket. Ha az eredmény 50 % vagy annál nagyobb megegyezést mutat, akkor a dolgozat automatikusan kizárásra kerül; 20-50 % közötti esetén a Zsűri elnök fogja mérlegelni és értékelni.

Egyéb szempontok: A TDK pályamű felépítése feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelménynek, és egyértelműen elkülöníthető legyen a pályázó által elért önálló eredmény. A tartalmi értékét növelik a számozott, címmel ellátott táblázatok és ábrák, amelyekre a szövegben is hivatkozni kell. A készítésénél vegyék figyelembe az Élelmiszertudományi Kar által kiadott szakdolgozat/diplomamunka követelményeit.

A dolgozat és az előadás értékelése:
A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:

 • az irodalom ismerete és feldolgozása
 • az alkalmazott vizsgálati módszerek
 • az eredmények megbízhatósága, feldolgozása, bemutatása
 • szerkezeti felépítés
 • nyelvezet, stílus.

Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 20 %-a, vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a Kar TDK Bizottsága harmadik bírálót kérhet fel, vagy a Szekció elnök kompetenciájába utalja a döntést.

A Konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc + 5 perc vita áll rendelkezésre.

Az előadás értékelését a Bíráló Bizottság az alábbi szempontok alapján végzi:

 • az előadás módja, nyelvezete
 • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása
 • az előadás tartalma és szakmai színvonala
 • az előadás szemléltetése
 • az előadó szakmai felkészültsége és vitakészsége.

Várjuk a tudományos diákkörös hallgatók jelentkezését!

Budapest, 2016. szeptember 5.

A SZIE, ÉTK TDK Bizottság nevében
Dr. Nguyen Duc Quang
A TDK Bizottság elnöke