A Kar vezetése

Az Élelmiszertudományi Kar vezetője a dékán, akinek munkáját három dékánhelyettes segíti. A dékán a kar legfőbb döntéshozó testületének - Kari Tanács - elnöke. A Kari Tanács üléseinek és a dékán döntéseinek előkészítésében a Dékáni Tanács, valamint a Kari Tanács bizottságai segítenek. A Dékáni Tanács testülete a szervezeti egységek vezetőiből, professzor emeritus és emerita meghívottakból áll.

Dékáni vezetés

Dr. habil. Friedrich László

egyetemi tanár, dékán

E-mail: Friedrich.Laszlo.Ferenc@etk.szie.hu

Pásztorné dr. Huszár Klára

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

E-mail: Pasztorne.Huszar.Klara@etk.szie.hu

Dr. habil. Kovács Zoltán

egyetemi docens, nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes

E-mail: Kovacs.Zoltan3@etk.szie.hu

 

Dr. habil. Nguyen Duc Quang

egyetemi tanár, tudományos és innovációs dékánhelyettes

E-mail: Nguyen.Duc.Quang@etk.szie.hu