A Kar vezetése

Az Élelmiszertudományi Kar vezetője a dékán, akinek munkáját három dékánhelyettes segíti. A dékán a kar legfőbb döntéshozó testületének - Kari Tanács - elnöke. A Kari Tanács üéáseinek és a dékán döntéseinek előkészítésében a Dékáni Tanács, valamint a Kari Tanács bizottságai segítenek. A Dékáni Tanács testülete a szervezeti egységek vezetőiből, professzor emeritus és emerita meghívottakból áll.

Dékáni vezetés

Dr. Friedrich László

egyetemi docens, megbízott dékán
Tel.: +36(1)305-7304
E-mail: Friedrich.Laszlo.Ferenc@etk.szie.hu

Stégerné dr. Máté Mónika

egyetemi docens, oktatási és minőségügyi dékánhelyettes
Tel.: +36(1)305-7034
E-mail: Stegerne.Mate.Monika@etk.szie.hu

Dr. Lakner Zoltán

egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tel.: +36(1)305-7260
E-mail: Lakner.Zoltan@etk.szie.hu