Lipidtechnológiai és Gabonaipari Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Dr. Somogyi László, egyetemi docens
Elérhetőség: Somogyi.Laszlo@etk.szie.hu

A kutatócsoportban dolgozók száma

  • egyetemi docens: 2 fő
  • egyetemi adjunktus: 3 fő
  • tanszéki mérnök: 1 fő
  • PhD hallgató: 1 fő
  • asszisztens: 1 fő

Kutatási területek

Növényolajok és zsiradékok elemzése, fizikai és kémiai jellemzőik meghatározása. Antioxidáns hatású, és más biológiailag aktív anyagok kutatása gabonafélékben, ipari növényekben, zsiradékokban. Gabonanyersanyagok, lisztek minősítése. Alternatív gabonafélék felhasználási lehetőségeinek kutatása.

Szakmai szervezeti tagság

  • Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) 
  • Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság

Igényelhető szolgáltatások

Gabonaminták, liszt- és egyéb őrleményminták vizsgálatai, minősítés. Farinográf és laborográf vizsgálatok. Tésztafélék, olajok és zsiradékok vizsgálatai. Zsiradékok kristályosodási és olvadási tulajdonságainak mérése (NMR). Élelmiszerek reológiai vizsgálatai (állományvizsgálat, viszkozimetria). Zsiradékok, zsiradéktartalmú élelmiszerek avasodási jellemzőinek meghatározása (Rancimat). Gyorsított tárolási kísérletek. Gabonafélék és készítményeik enzimológiai vizsgálatai. Technológiák kidolgozása édesipari, növényolajipari és gabonaipari területen Gyártmányfejlesztés a növényolajipar, édesipar, gabonatechnológia, sütőipar és a tésztaipar területén Termékfejlesztési, minőségmegőrzési, technológiai szaktanácsadás.