Élelmiszerökonómiai és Élelmiszerpiac-kutató Csoport

Élelmiszerökonómiai Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár
Elérhetőség: Lakner.Zoltan@etk.szie.hu

A kutatócsoportban dolgozók száma

 • egyetemi tanár: 1 fő
 • egyetemi adjunktus: 2 fő
 • egyetemi tanársegéd: 3 fő

Kutatási területek

Az élelmiszeripari vállalkozások stratégiái, stratégiai tervezés, versenyhelyzet-elemzés, versenyképességi vizsgálatok, ágazati tanulmányok, az élelmiszeripar helye és szerepe a vidékfejlesztésben, beruházás-gazdaságossági számítások, számítógéppel támogatott kockázatelemzési módszerek alkalmazása.

Szakmai szervezeti tagság

MTA Agrár-közgazdasági Bizottság

Hosszútávú együttműködések

 • Veszprémi Egyetem Georgikon Kar
 • Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
 • Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal
 • Nemzeti Agrárkutátási és Innovációs Központ

Igényelhető szolgáltatások

 • Térségfejlesztési stratégiák élelmiszeripari összefüggései
 • Integrált ágazati fejlesztési programok kidolgozása
 • Komplex beruházás-gazdaságossági tanulmánytervek elkészítése

Élelmiszerpiac-kutató csoport

Kutatócsoport-vezető: Dr. Temesi Ágoston egyetemi adjunktus
Elérhetőség: Temesi.Agoston@etk.szie.hu

A kutatócsoportban dolgozók száma

 • egyetemi adjunktus: 2 fő
 • egyetemi tanársegéd: 1 fő

Kutatási területek

Az egyes termék-kategóriák és termékek kereslet-kínálati viszonyainak feltárása kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazásával, reprezentatív kérdőíves vizsgálatok, on-line kérdőíves, fókuszcsoportos vizsgálatok.

Szakmai szervezeti tagság

MTA Agrár-közgazdasági Bizottság

Hosszútávú együttműködések

 • Veszprémi Egyetem Georgikon Kar
 • Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
 • Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal
 • Nemzeti Agrárkutátási és Innovációs Központ

Igényelhető szolgáltatások

 • Térségfejlesztési stratégiák élelmiszeripari összefüggései
 • Integrált ágazati fejlesztési programok kidolgozása
 • Komplex beruházás-gazdaságossági tanulmánytervek elkészítése