Kari Tanács

Az Élelmiszertudományi Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács, amely a Felsőoktatási Törvény valamint a Szervezeti és Működési Rend alapján dönt vagy javaslatot tesz az egyetem és a kar életét meghatározó kérdésekben. A Kari Tanács aktuális összetétele (2015.01.01-től, valamint módosítva 2016. 11.18-tól):

A Kari Tanács elnöke (hivatalból)

 • Dr. Felföldi József egyetemi tanár, mb. dékán

A Kar vezető oktatóit és vezető kutatóit képviselő választott Kari Tanács tagok (választási szavazatok sorrendjében)

 • Dr. Baranyai László egyetemi docens
 • Hegyesné dr. Vecseri Beáta egyetemi docens
 • Dr. Hoschke Ágoston prof. emeritus (Dr. Felföldi József egyetemi tanár helyett)
 • Dr. Kókai Zoltán egyetemi docens
 • Mohácsiné dr. Farkas Csilla egyetemi tanár
 • Dr. Vatai Gyula egyetemi tanár
 • Dr. Friedrich László Ferenc egyetemi docens
 • Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár
 • Dr. Fodor Péter prof. emeritus
 • Pásztorné dr. Huszár Klára egyetemi docens
 • Dr. Kiskó Gabriella egyetemi docens
 • Stégerné dr. Máté Mónika egyetemi docens

Póttagok:

 • (Dr. Hoschke Ágoston prof. emeritus)
 • Simonné dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár
 • Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár
 • Badakné dr. Kerti Katalin egyetemi docens
 • Dr. Márki Edit egyetemi docens
 • Dr. Firtha Ferenc egyetemi docens
 • Dr. Maráz Anna egyetemi tanár
 • Dr. Somogyi László egyetemi docens

A Kar nem vezető oktatóit és nem vezető kutatóit képviselő választott Kari Tanács tagok (választási szavazatok sorrendjében)

 • Dr. Zsom Tamás egyetemi adjunktus
 • Dr. Dalmadi István egyetemi adjunktus
 • Dr. Kun Szilárd egyetemi adjunktus
 • Dr. Mednyánszky Zsuzsa egyetemi adjunktus

Póttagok:

 • Dr. Woller Ágnes egyetemi adjunktus
 • Engelhardt Tekla egyetemi tanársegéd
 • Fábián Irina vezető nyelvtanár
 • Dr. Hitka Géza egyetemi adjunktus
 • Dr. Juhász Réka egyetemi adjunktus
 • Soós Anita egyetemi tanársegéd
 • Bogóné Tóth Zsuzsánna egyetemi tanársegéd
 • Jókainé dr. Szatura Zsuzsa egyetemi adjunktus
 • Dr. Kaszab Tímea, egyetemi tanársegéd
 • Zeke Ildikó Csilla egyetemi tanársegéd
 • Dr. Fehér Orsolya egyetemi adjunktus
 • Dr. Gillay Bíborka egyetemi tanársegéd
 • Dr. Gillay Zoltán egyetemi tanársegéd
 • Kóczán Györgyné dr. Manninger Kata egyetemi adjunktus

A Kar nem oktató és nem kutató dolgozóit képviselő választott Kari Tanács tagok (választási szavazatok sorrendjében)

 • Szendrő Éva Mónika tanszéki mérnök
 • Szűcsné Tóth Zsuzsanna tanszéki mérnök

Póttagok:

 • Csima-Tóth Tímea tanszéki mérnök
 • Kánnár Péterné műszaki tanár

A Kari Tanács hallgatói képviselőcsoportja 

 • Kiszel Péter (HÖK-elnök, hivatalból szavazati jogú tag)
 • Cambresy Natália
 • Lavaj Flóra
 • Füle András
 • Illés Adrienn
 • Kecskeméti Márk
 • Tóth Rebeka
 • Szunyog Bálint
 • Pintér Richárd (PhD-képviselő)

A Közalkalmazotti Tanács képviselője

 • Dr. Firtha Ferenc egyetemi docens