Mesterképzések (MSc)

Az Élelmiszertudományi Kar oktatásában – Magyarország Európai Uniós tagságával összefüggésben – ma kiemelt hangsúlyt kap az élelmiszerekkel szemben támasztott megújuló követelmények és a folyamatosan változó európai élelmiszerszabályozás oktatása. A magas szintű szakmai tudással rendelkező, idegen nyelvet beszélő, mérnöki gondolkodásmóddal, megfelelő kapcsolatteremtési készséggel, jó fellépéssel rendelkező végzettekre a hazai és külföldi élelmiszerelőállítók, forgalmazók, valamint az élelmiszerbiztonságot felügyelő és garantáló szakmai szervezetek is számítanak.

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán a 2010/2011-es tanévben elindítottuk az Élelmiszermérnök, valamint az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterszakot. Az Élelmiszertudományi Kar e két akkreditált mesterképzési szakán nappali (államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási formában), valamint levelező képzés keretében (költségtérítéses formában) egyaránt várjuk a jelentkezőket. A mesterszakjainkon elsajátított ismeretek birtokában a végzett mérnökök alkalmassá válnak felelôsségteljes munkakör betöltésére, illetve folytathatják tanulmányiakat a doktori (PhD) képzés keretében.

Élelmiszermérnök MSc

Az Élelmiszermérnök mesterképzés célja olyan okleveles élelmiszermérnökök képzése, akik ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken.

Választható szakirányok:

 • élelmiszer-biotechnológia,
 • élelmiszeripari folyamattervezés,
 • élelmiszeripari logisztika és árukezelés,
 • élelmiszeripari technológia és termékfejlesztés.

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök MSc

Az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterképzés célja, hogy és a hallgatók az élelmiszerminőséggel és –biztonsággal kapcsolatosan a kémiai, analitikai, toxikológiai, mikrobiológiai, molekuláris biológiai, gazdaságtani és jogi területeken korszerű és piacképes mesterfokú elméleti és gyakorlati tudást, képességeket szerezzenek.

Felvételi információk

 • Oklevél eredményének 6-szoros szorzata: max. 30 pont
 • Ismeretfelmérés: max. 30 pont - írásbeli
 • Motivációs beszélgetés: max: 30 pont
 • Többletpontok: max. 10
 • Az ismeretfelmérés formája: Írásbelin egy témakörből egy tételt kell kidolgozni. A szóbeli egy motivációs beszélgetés.

Élelmiszermérnök mesterképzési szak (MSc) Témakörök:

 • Táplálkozástani és élelmiszerkémiai alapismeretek
 • Általános és alkalmazott mikrobiológia
 • Élelmiszer-alapanyagok és feldolgozás-technológiák
 • Agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan
 • Mezőgazdasági és kertészeti termékek feldolgozásának gépészeti vonatkozásai

Tételek letöltése (DOC)

Élelmiszerbiztonsági és – minőségi mérnök mesterképzési szak (MSc) Témakörök:

 • Biokémia és kémiai analitika
 • Általános és alkalmazott mikrobiológia
 • Élelmiszer alapanyagok és feldolgozás- technológiák
 • Agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan

Tételek letöltése (DOCX)

Az Élelmiszermérnöki, valamint az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szakokra történő belépés feltételei magyar nyelvű képzés esetén

 1. A jelentkezőnek a korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60, maximum 80 kredit: természettudományos ismeretek legalább 30 kredit, gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 10 kredit, szakmai ismeretek legalább 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató.

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az élelmiszermérnöki alapképzési szak.

Az 1. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár képzési területről a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, műszaki képzési területről a biomérnöki, a vegyészmérnöki és a környezetmérnöki alapképzési szak (Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki szakok az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak is)

Az 1. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Kreditelismerési eljárás

Azon jelentkezőknek, akik nem teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe vagy más szakon szerzett végzettséggel és szakképzettséggel jelentkeznek, a felvételi eljárás során kreditelismerési eljárásban kell részt venniük, melyet a kar Kreditátvételi Bizottsága folytat le. A teljes kreditérték beszámítású szakokról jelentkezők esetében kreditelismerési eljárásra nincs szükség.

A kreditelismerési eljárás alapjául szolgáló dokumentumok:

 • leckekönyv hiteles másolata vagy elektronikus nyilvántartási rendszerből (pl. Neptun, ETR) nyomtatott lista, a felsőoktatási intézmény pecsétjével és aláírásával ellátva, amely tartalmazza a teljesített tárgyak nevét, kódját, érdemjegyét és kreditértékét;
 • még képzésben lévő hallgató esetén a képzés mintatantervét;
 • a kreditelismerési eljárás lefolytatásának kérését (formanyomtatvány);
 • megcímzett válaszborítékot.

A kredit-elismerési eljárás díja 5 000 Ft.
A díjat a következő számlaszámra kell utalni: 10032000-00282826-00000000
Utaláskor a megjegyzés rovatba a következőket kell írni: felvételiző neve, 71T010201 kredit-elismerési eljárás
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
e-mail: felveteli@etk.szie.hu

Felvételi vizsga díjai

 • Írásbeli vizsga díja: 2000 forint
 • Szóbeli vizsga díja: 2000 forint.

A díjat a következő számlaszámra kell utalni: 10032000-00282826-00000000
Utaláskor a megjegyzés rovatba a következőket kell írni: felvételiző neve, 71T010201 írásbeli, illetve szóbeli vizsga díja.
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

A dokumentumokat postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni a kar Dékáni Titkársága részére:

Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
Dékáni Titkárság
1118 Budapest, Villányi út 29-43., „K” épület, földszint

A Kreditátvételi Bizottság a kreditelismerési eljárás alapját képező dokumentumok kézhezvétele után 30 napon belül hozza meg határozatát, amely tartalmazza képzés során az alapképzési szakokról teljesítendő tárgyakat. A döntés után a jelentkező megkapja a határozat eredeti példányát.

A Kreditátvételi Bizottság az alapképzésekből maximum 24 kredit teljesítését írhatja elő.

Amennyiben kérdése van, kérjük keresse a Budai Campus Tanulmányi Osztály munkatársait:

Tel.: 305 7517, 305 7924
E-mail: felveteli@etk.szie.hu

Kérelem kreditelismerési eljárás lefolytatására (DOCX)

Részletes információk a Felvi.hu honlapján.