Mesterképzések (MSc)

Az Élelmiszertudományi Kar oktatásában – Magyarország Európai Uniós tagságával összefüggésben – ma kiemelt hangsúlyt kap az élelmiszerekkel szemben támasztott megújuló követelmények és a folyamatosan változó európai élelmiszerszabályozás oktatása. A magas szintű szakmai tudással rendelkező, idegen nyelvet beszélő, mérnöki gondolkodásmóddal, megfelelő kapcsolatteremtési készséggel, jó fellépéssel rendelkező végzettekre a hazai és külföldi élelmiszerelőállítók, forgalmazók, valamint az élelmiszerbiztonságot felügyelő és garantáló szakmai szervezetek is számítanak.

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán a 2010/2011-es tanévben elindítottuk az Élelmiszermérnök, valamint az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterszakot. Az Élelmiszertudományi Kar e két akkreditált mesterképzési szakán nappali (államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási formában), valamint levelező képzés keretében (költségtérítéses formában) egyaránt várjuk a jelentkezőket. A mesterszakjainkon elsajátított ismeretek birtokában a végzett mérnökök alkalmassá válnak felelôsségteljes munkakör betöltésére, illetve folytathatják tanulmányiakat a doktori (PhD) képzés keretében.

Élelmiszermérnök MSc

Az Élelmiszermérnök mesterképzés célja olyan okleveles élelmiszermérnökök képzése, akik ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken.

Választható szakirányok:

 • élelmiszer-biotechnológia,
 • élelmiszeripari folyamattervezés,
 • élelmiszeripari logisztika és árukezelés,
 • élelmiszeripari technológia és termékfejlesztés.

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök MSc

Az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterképzés célja, hogy és a hallgatók az élelmiszerminőséggel és –biztonsággal kapcsolatosan a kémiai, analitikai, toxikológiai, mikrobiológiai, molekuláris biológiai, gazdaságtani és jogi területeken korszerű és piacképes mesterfokú elméleti és gyakorlati tudást, képességeket szerezzenek.

Felvételi információk

 • Oklevél eredményének 6-szoros szorzata: max. 30 pont
 • Ismeretfelmérés: max. 30 pont - írásbeli
 • Motivációs beszélgetés: max: 30 pont
 • Többletpontok: max. 10
 • Az ismeretfelmérés formája: Írásbelin egy témakörből egy tételt kell kidolgozni. A szóbeli egy motivációs beszélgetés.

Élelmiszermérnök mesterképzési szak (MSc) Témakörök:

 • Táplálkozástani és élelmiszerkémiai alapismeretek
 • Általános és alkalmazott mikrobiológia
 • Élelmiszer-alapanyagok és feldolgozás-technológiák
 • Agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan
 • Mezőgazdasági és kertészeti termékek feldolgozásának gépészeti vonatkozásai

Tételek letöltése (DOC)

Élelmiszerbiztonsági és – minőségi mérnök mesterképzési szak (MSc) Témakörök:

 • Biokémia és kémiai analitika
 • Általános és alkalmazott mikrobiológia
 • Élelmiszer alapanyagok és feldolgozás- technológiák
 • Agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan

Tételek letöltése (DOCX)

Részletes információk a Felvi.hu honlapján.