EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005

  • Projekt címe: Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával.
  • Azonosító száma: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005
  • Projekt kezdete: 2017. szeptember 01.
  • Projekt befejezés: 2021. augusztus 31.
  • Konzorciumi partnerek: Állatorvostudományi Egytem, Kaposvári Egyetem
  • Összes elnyert támogatás: 961,93 MFt (SZIE ÉTK: 308,9 MFt)

A projekt célja: Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott Konzorcium stratégiai célja, hogy a megjelölt tudományos tématerülete(ke)n kiemelkedő tudományos és kutatási potenciállal bírjon. Cél, hogy mindhárom egyetem növelje kutatói létszámát az utánpótlás biztosításával, valamint ösztönözze a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást.
A projekt átfogó célja a konzorciumi tagok belső megújulásának támogatása a minőségi tudományosutánpótlás-nevelés érdekében. A projekt alapvető célja olyan feltételek megteremtése a három intézményben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre.

 

Hirdetmények, pályázati eredmények Letöltés
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2017 ősz PDF (274K)
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2018 tavasz PDF (382K)
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2018 ősz PDF (292K)
Projekt keretből finanszírozott pályázatok nyertesei, 2018 ősz PDF (491K)
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2019 tavasz PDF (467K)

 

Dokumentumok Letöltés
Doktorandusz TDK témavezetése pályázat felhívás, 2019 tavasz PDF (501K)
Fiatal kutatók konferencián való részvételének és publikálásának támogatása felhívás, 2019 tavasz PDF (513K)
Első impakt fakoros cikkem pályázat felhívás, 2019 tavasz PDF (510K)
Aktivitási (demonstrátori) díj felhívás, 2019 tavasz PDF (323K)
TDK kutatást ösztönző díj, 2019 tavasz PDF (320K)
TDK kutatást támogató díj, 2019 tavasz PDF (320K)