EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005

  • Projekt címe: Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával.
  • Azonosító száma: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005
  • Projekt kezdete: 2017. szeptember 01.
  • Projekt befejezés: 2021. augusztus 31.
  • Konzorciumi partnerek: Állatorvostudományi Egytem, Kaposvári Egyetem
  • Összes elnyert támogatás: 961,93 MFt (SZIE ÉTK: 308,9 MFt)

A projekt célja: Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott Konzorcium stratégiai célja, hogy a megjelölt tudományos tématerülete(ke)n kiemelkedő tudományos és kutatási potenciállal bírjon. Cél, hogy mindhárom egyetem növelje kutatói létszámát az utánpótlás biztosításával, valamint ösztönözze a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást.
A projekt átfogó célja a konzorciumi tagok belső megújulásának támogatása a minőségi tudományosutánpótlás-nevelés érdekében. A projekt alapvető célja olyan feltételek megteremtése a három intézményben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre.

Hirdetmények, pályázati eredmények Letöltés
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2017 ősz PDF (274K)
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2018 tavasz PDF (382K)
Projekt keretből finanszírozott hallgatói pályázatok nyerteseinek listája, 2018 ősz PDF (292K)

 

Dokumentumok Letöltés
Doktorandusz TDK témavezetése pályázat, 2018 ősz PDF (316K)
Vas Károly és Farkas József kíválósági díj felhívás, 2018 ősz PDF (604K)
Fiatal kutatók konferencia részvételének és publikálásának támogatása pályázat, 2018 ősz PDF (402K)
"Első Impakt Faktoros cikkem" pályázat, 2018 ősz PDF (323K)
Élelmiszertudomány területén kiváló kutatócsoport támogatása pályázat, 2018 ősz PDF (405K)
Élelmiszertudomány területén kiváló tehetségpont támogatása pályázat, 2018 ősz PDF (405K)
Publikációs tevékenység ösztönzése pályázat, 2018 ősz PDF (417K)
Aktivitási (demonstrátori) díj felhívás, 2018 ősz pótjelentkezés PDF (517K)