Karunkról

Kedves Partnerünk, Hallgatónk!
Tisztelt Érdeklődő!

Karunk oktatási rendszerében, melyet a tradicionális élelmiszeripari tapasztalat, az élelmiszertudomány fejlődése és a változó felsőoktatás reformtörekvései alakítottak a mai formára, a lineáris képzés biztos alapra épül. Az Élelmiszertudományi Kar jogelőd karánál a kétlépcsős képzés (3+2 év) ismert oktatási szerkezet volt az 1970-es években. Annak hagyományait, tapasztalatait Karunk oktatói sikeresen gyümölcsöztetik az új, az európai felsőoktatási térségben egységesen lineáris képzésnek nevezett képzési rendszerben.

A lineáris, valójában egymásra épülő képzési rendszer első évfolyamának a 2005/2006-os tanévben történő indítását követően (párhuzamosan az utoljára indított hagyományos öt éves okleveles élelmiszermérnök-képzéssel) Karunk fokozatosan növekvő létszámmal 2005. szeptemberétől már az új képzési rendszerben, az élelmiszermérnök egyetemi szakon (BSc) fogad új hallgatókat. Az alapképzési szakokon történő oktatás 2010-től egészült ki a Biomérnöki BSc képzéssel.
A képzés második szakaszát a Kar mesterszakain történő képzés jelenti. A 2008/2009-es tanévben elindítottuk az Élelmiszermérnök (MSc) mesterszakot, valamint az Élelmiszerbiztonsági-és minőségi mérnök (MSc) mesterszakot, mind nappali mind levelező képzésben. A Kar e két akkreditált mesterképzési szakán nappali és levelező képzés keretében (államilag támogatott és költségtérítéses formában) egyaránt várjuk a jelentkezőket az elkövetkező tanévben is. E szakok, valamint a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával pedig 2009-től közösen folytatott Táplálkozástudományi mesterképzés (MSc) biztosítják az élelmiszertudomány és -technológia területén BSc alapszakon végzettek számára a további szakmai tudásszerzés lehetőségét.

A tudományos képzést megtestesítő doktori iskolánk (PhD képzés) a korábban kialakított program szerint oktat. E három szint (BSc, MSc, PhD) oktatási programja változatlanul lefedi az élelmiszergazdaság teljes ágazati rendszerének ismeretanyagát, igazodik a gazdasági szerkezetváltás változó igényeihez, és új szakirányaival végzettjeinket segíti felkészülni a jövő kihívásaira.

Képzéseinkről, kutatásainkról és szervezeti egységeinkről további tájékoztatást nyújt honlapunk, de felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan az Élelmiszertudományi Dékáni Hivatal munkatársai is állnak szíves rendelkezésükre. Ezúton is kívánok leendő hallgatóinknak sikeres érettségit és felvételit!

Dr. Friedrich László
egyetemi docens, mb. dékán