Letölthető dokumentumok

Tartalomjegyzék

Budai Campus Tanulmányi Osztály honlapján elérhető információk:

Élelmiszertudományi Kar információi:

 

Tanulmányi tájékoztató 2019/20. tanév

Központi információk (PDF)

Élelmiszertudományi Kar (PDF)

 

 


Pályázatok

ERASMUS pályázat (2020/2021 tanévre)


Iparági technológia, modul és specializáció választáshoz űrlapok


Üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlat dokumentumai

Üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlat beszámoló:

Üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlati beszámoló:

Tisztelt Érintett BSc/MSc-hallgatók! 

A 2020/2021. tanév tavaszi (II.) félévében, azaz 2021. áprilisában az üzemi/szakmai gyakorlati szóbeli beszámoló kötelezettség kapcsán az érintett nappalis és levelezős BSc/MSc hallgatóknak szóbeli beszámolókat szervezünk.

Tekintettel a COVID-19 járványhelyzettel összefüggő egyetemi szabályozásokra, a gyakorlati beszámolók online formában, a MATE e-learning rendszerén és/vagy az MS Teams (vagy egyéb) platformon keresztül kerülnek lebonyolításra.

A beszámolók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információkért, kérjük, keressék az alábbi összesítő táblázatban megadott tanszéki gyakorlati kollégákat! Ugyancsak, kérjük, hogy minden érintett hallgató vegye fel a kapcsolatot mielőbb a beszámolók szervezését végző tanszéki felelőssel/felelősökkel!

Ehhez kapcsolódóan az írásos gyakorlati beszámoló és gyakorlati hely által hivatalos igazolásként kiadott "Igazolás és értékelés" c. dokumentum az érintett szaktanszéken történő leadási határideje: legkésőbb 2021. április 26. (hétfő) 12:00 óra. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat elektronikus formában is juttassák el (PDF) a beszámolót szervező tanszékek gyakorlati felelősei részére!

További részletek (pl. az ettől eltérő egyéni tanszéki leadási határidő) az alábbi összefoglaló táblázatban olvashatóak! Kérjük, figyeljék a friss információkért ezt az oldalt a továbbiakban is!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a gyakorlati beszámolókat szervező tanszéki felelős(ök) az ajánlott leadási időponttól saját hatáskörben szervezve a gyakorlati beszámolókat eltérhetnek, így a releváns információ(k) érdekében keressék bátran a tanszéki gyakorlati felelősöket!

A BSc szintű üzemi gyakorlati szóbeli beszámolók, valamint az MSc szintű szakmai gyakorlati beszámolók szervezése még folyamatban van, de az alábbi linkről letölthető táblázat az eddig rendelkezésre álló időpontokat már tartalmazza. A táblázat ugyancsak tartalmazza a beszámolók szervezésében aktívan részt vevő tanszéki kollégák nevét is. A további részletekért keressék bizalommal a megadott, tanszéki gyakorlati oktatás szervezéséért felelős kollégákat.

A letölthető dokumentumok és nyomtatványok között elérhető lista ugyancsak tartalmazza a beszámolók szervezésében aktívan részt vevő tanszéki gyakorlati felelősök felsorolását, valamint a MATE Élelmiszertudományi – és technológiai Intézet szak- és szakirányfelelőseinek felsorolását is!

2020/2021. tanév tavaszi félév szóbeli gyakorlati beszámolóinak összesítő táblázata (2021. április 14-i állapot)

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a következőkre!

A szóbeli (pót)beszámolón történő részvétel feltétele a Neptun rendszerben kiírt üzemi (BSc)/szakmai (MSc) gyakorlati kurzus az érintett hallgató általi felvétele, továbbá a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő írott gyakorlati beszámoló (elektronikus formában is) az érintett tanszéken (tanszéki gyakorlati felelős részére) határidőre történő leadása, együtt az „Igazolás és értékelés” c. dokumentum (nyomtatott és elektronikus formában) leadásával!

A szóbeli (pót)beszámolókra történő jelentkezés a Neptunban kiírt kerülő üzemi/szakmai gyakorlati kurzushoz tartozó szóbeli vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel történik, amennyiben a hallgató határidőre, értékelhető formában és tartalommal hiánymentesen leadta a gyakorlati beszámolóját, valamint a gyakorlat teljesítését igazoló hivatalos Igazolás és értékelés” c. dokumentumot (ezek egyben az üzemi/szakmai gyakorlati kurzus aláírása megszerzésének feltételei is).

Amennyiben az üzemi/szakmai gyakorlati kötelezettségű hallgató korábbi munkatapasztalata üzemi/szakmai gyakorlatként történő elfogadása ügyében a GyOB-elnök felé a szükséges hivatalos dokumentumokkal alátámasztott kérelme elfogadásra kerül, akkor a hallgató még ebben az esetben SEM MENTESÜL az írásos gyakorlati beszámolója elkészítési és annak szóbeli bemutatási kötelezettsége alól! További részletekért forduljanak bizalommal a tanszéki gyakorlati felelősökhöz! 

Dr. Zsom Tamás
egyetemi docens
GyOB-elnök

Letölthető egyetemi gyakorlati nyomtatványok (hatályba lépés: 2021. március 11.):

1a: Üzemi (BSc) / Szakmai (MSc) együttműködési megállapodás és 1. sz. melléklet( Megnyitás után a "Nyomtatási elrendezésre váltva" tölthető ki!)

1b: Üzemi (BSc) / Szakmai (MSc) együttműködési megállapodás 1. sz. melléklete (ÖNÁLLÓ 1. sz. MELLÉKLET)

2: Hallgatói gyakorlati munkaszerződés 

3: Angol-magyar együttműködési megállapodás  (hamarosan....)

4: Szakfelelősi befogadó nyilatkozat új üzemi /szakmai gyakorlati hely elfogadásához

5: Üzemi (BSc) / szakmai (MSc) gyakorlat teljesítési követelmények

6: BSc hallgatói kérelem munkatapasztalat üzemi gyakorlatként történő elfogadásához

7: MSc hallgatói kérelem munkatapasztalat szakmai gyakorlatként történő elfogadásához

8a: Igazolás és értékelés üzemi/szakmai gyakorlat teljesítéséről 

8b: Igazolás és értékelés üzemi/szakmai gyakorlat teljesítéséről (HUN-ENG internship certification-evaluation form)

9: BSc/MSc szakfelelősök, szakirányfelelősök, tanszéki gyakorlati felelősök listája a MATE-ÉTTI-n

10: 14 hetes üzemi gyakorlati (BSc) tájékoztató az Élelmiszermérnök alapképzési szak (BSc) hallgatói részére

11: MATE-ÉTTI üzemi/szakmai gyakorlati helyek (20201019-i állapot)

 

Záróvizsga jelentkezési lapok


Diplomamunka / szakdolgozat