Letölthető dokumentumok

Tartalomjegyzék

Budai Campus Tanulmányi Osztály honlapján elérhető információk:

Élelmiszertudományi Kar információi:

 

Tanulmányi tájékoztató 2019/20. tanév

Központi információk (PDF)

Élelmiszertudományi Kar (PDF)

 


Általános űrlapok

 • Meghatalmazás minta (PDF)
 • Átjelentkezési kérelem formanyomtatvány (DOCX)
 • Az alábbi kérvényeket a Neptunban, az Ügyintézés/Kérvények elérési útvonal lehetséges leadni:
  • Dékáni méltányossági kérelem (folyamatosan leadható)
  • Kérelem késedelmes tantárgyfelvételre (őszi félévben a leadási határidő: október 5.)
  • Kérelem késedelmes tantárgyleadásra (őszi félévben a leadási határidő: október 5.)
  • Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (őszi félévben a leadási határidő: október 5.)
  • Késedelmes bejelentkezés (őszi félévben a leadás határidő: október 14.)
  • Tantárgybefogadási kérelem (folyamatosan leadható)
  • Tantárgybefogadási kérelem szabadon választható tárgyra (folyamatosan leadható)

Neptun információk


Pályázatok

ERASMUS pályázat (2020/2021 tanévre)

Közéleti Ösztöndíj pályázat

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

Aktivitási Ösztöndíj pályázat

Kollégium pályázati felhívás


Iparági technológia, modul és specializáció választáshoz űrlapok


Üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlat dokumentumai

 

Tisztelt Érintett BSc/MSc-hallgatók! 

A 2020/2021. tanév őszi (I.) félévében, azaz 2020. őszén az üzemi/szakmai gyakorlati szóbeli beszámoló kötelezettség kapcsán az érintett nappalis és levelezős BSc/MSc hallgatóknak szóbeli beszámolókat szervezünk.

Ehhez kapcsolódóan az írásos gyakorlati beszámoló és gyakorlati hely által hivatalos igazolásként kiadott "igazolás és értékelés" c. dokumentum az érintett szaktanszéken történő leadási határideje: legkésőbb 2020. október 22. (csütörtök) 12:00 óra.

A BSc/MSc szintű üzemi/szakmai gyakorlati szóbeli beszámolók szervezése jelenleg még folyamatban van, de az alábbi linkről letölthető táblázat az eddig rendelkezésre álló időpontokat már tartalmazza.

Az alábbi linken elérhető összesítő táblázat ugyancsak tartalmazza a beszámolók szervezésében aktívan részt vevő tanszéki gyakorlati felelősök felsorolását, valamint az Élelmiszertudományi Kar szak- és szakirányfelelőseinek felsorolását is.

Tekintettel a COVID-19 járványhelyzettel összefüggő egyetemi szabályozásokra, a gyakorlati beszámolók online formában, a SzIE e-learning rendszerén keresztül kerülnek lebonyolításra. A beszámolók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információkért, kérjük, keressék az alábbi összesítő táblázatban megadott tanszéki gyakorlati kollégákat! Ugyancsak, kérjük, hogy minden érintett hallgató vegye fel a kapcsolatot mielőbb a beszámolók szervezését végző tanszéki felelősökkel!

A 2020/2021. tanév őszi félév szóbeli gyakorlati beszámolóinak (BSc, MSc) tájékoztató jellegű összesítő táblázata.

BSc / MSc gyakorlati beszámolók 2020. őszén (2020. november 2-i állapot, de a táblázat tartalma folyamatosan frissül…….)

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a következőkre!

A szóbeli beszámolón történő részvétel feltétele a Neptun rendszerben kiírt üzemi (BSc)/szakmai (MSc) gyakorlati kurzus az érintett hallgató általi felvétele, továbbá a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő írott gyakorlati beszámoló (elektronikus formában is) az érintett tanszéken (tanszéki gyakorlati felelős részére) határidőre történő leadása, együtt az „igazolás és értékelés” c. dokumentum (nyomtatott és elektronikus formában) leadásával!

A szóbeli beszámolókra történő jelentkezés a Neptunban kiírt kerülő üzemi/szakmai gyakorlati kurzushoz tartozó szóbeli vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel történik, amennyiben a hallgató határidőre, értékelhető formában és tartalommal hiánymentesen leadta a gyakorlati beszámolóját, valamint a gyakorlat teljesítését igazoló hivatalos „igazolás és értékelés” c. dokumentumot (ezek egyben az üzemi/szakmai gyakorlati kurzus aláírása megszerzésének feltételei is).

Amennyiben az üzemi/szakmai gyakorlati kötelezettségű hallgató korábbi munkatapasztalata üzemi/szakmai gyakorlatként történő elfogadása ügyében a GyOB-elnök felé a szükséges hivatalos dokumentumokkal alátámasztott kérelme elfogadásra kerül, akkor a hallgató még ebben az esetben SEM MENTESÜL az írásos gyakorlati beszámolója elkészítési és annak szóbeli bemutatási kötelezettsége alól! További részletekért forduljanak bizalommal a tanszéki gyakorlati felelősökhöz! 

Dr. Zsom Tamás
egyetemi docens
GyOB-elnök

Letölthető egyetemi gyakorlati nyomtatványok (hatályba lépés: 2020. szeptember 1.):

 1. Együttműködési megállapodásminta költségvetési szervek részére (határozott időre) 2020.09.01-től
 2. Együttműködési megállapodásminta költségvetési szervek részére (határozatlan időre) 2020.09.01-től
 3. Együttműködési megállapodásminta NEM költségvetési szervek részére (határozott időre) 2020.09.01-től
 4. Együttműködési megállapodásminta NEM költségvetési szervek részére (határozatlan időre) 2020.09.01-től 
 5. Magyar-angol kétnyelvű együttműködési megállapodásminta (határozott időre) 2020.09.01-től
 6. Magyar-angol kétnyelvű együttműködési megállapodásminta (határozatlan időre) 2020.09.01-től
 7. Szakfelelősi befogadó nyilatkozat (hallgatói szervezésű, új üzemi/szakmai gyakorlati hely befogadására) 2020.09.01-től
 8. Hallgatói munkaszerződés minta (Hallgató és a Gyakorlati hely közötti szerződésminta 6 hétnél hosszabb, egybefüggő gyakorlat esetére) 2020.09.01-től
 9. Hallgatói megállapodás minta (Hallgató és a Gyakorlati hely közötti megállapodásminta 6 hétnél rövidebb, egybefüggő gyakorlat esetére) 2020.09.01-től (szerkesztés/feltöltés alatt…..)
 10. a) Igazolás és értékelés nyomtatványminta 2020.09.01-től

     10. b) Certification and evaluation about performance of the practical training (valid from 01.09.2020)

 1. BSc-s hallgatói kérelem munkatapasztalat üzemi gyakorlatként történő elfogadására 2020.09.01-től
 2. MSc-s hallgatói kérelem a munkatapasztalat szakmai gyakorlatként történő elfogadására 2020.09.01-től
 3. SzIE-ÉTK üzemi/szakmai gyakorlat általános teljesítési követelmények 2020.10.02-től
 4. SZIE Adatvédelmi tájékoztató a szakmai gyakorlati képzési hely számára történő adattovábbításról (szerkesztés/feltöltés alatt…..)
 5. Titoktartási kérelem 2020.09.01-től
 6. Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar képzéseinek szak- és szakirányvezetői, valamint az üzemi (BSc) és a szakmai (MSc) gyakorlatok tanszéki felelősei (2020.09.07.)

Megjegyzés:

Az üzemi/szakmai gyakorlattal kapcsolatos további információ a Szent István Egyetem/Hallgatóknak/Szakmai gyakorlat tájékoztató oldaláról (https://szie.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat-tajekoztato) érhető el!

Fontos, hogy az itt található dokumentumok a 2020 szeptember 1-től érvényes változatokat mutatják!


Záróvizsga jelentkezési lapok


Diplomamunka / szakdolgozat