Szőlő- és borgazdasági szakmérnök

Szőlő- és borgazdasági szakmérnök (szaktanácsadó) szakirányú továbbképzési szak

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán 20 éve indult a Szőlő- és borgazdasági szakirányú továbbképzési szak a szőlőtermesztés és borászat iránt érdeklődő, illetve ezen a területen dolgozó főiskolai (BSc), vagy egyetemi (MSc) végzettséggel rendelkezők számára. A képzés nem csak abban egyedi, hogy az ország vezető borászainak jelentős része itt szerzett szakirányú másoddiplomát, hanem abban is, hogy a tananyag ténylegesen lefedi a teljes szőlő- és borágazatot. Ennek megfelelően a szőlőtermesztéstől a borkészítésen át a borkereskedelemig bezárólag szerezhetnek elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket a hallgatók.

A képzés célja

A résztvevők a szőlő- és borágazatra vonatkozó speciális biológiai, kémiai, technológiai, ökológiai, pénzügyi, marketing és menedzsment ismeretekre támaszkodva képesek lesznek a szőlő- és borágazat kutatási eredményeit, technológiai és technikai újdonságait a termesztés, a termelés, a fejlesztés és a menedzsment feladatok ellátása során alkalmazni, továbbá versenyképes vállalkozásokat eredményesen vezetni.

A képzés tartalma, tantárgyak, oktatók

Az oktatott tantárgyak három blokkhoz kapcsolódnak, nevezetesen a szőlőtermesztéshez, a borászati feldolgozáshoz valamint a bormarketing, menedzser ismeretekhez.

Tantárgyak

  • Szőlő-borágazat szabályozása; Szőlőtermesztés biológiai alapjai; Szőlő-fajtaismeret és nemesítés; Termesztés technológia; Szőlőtermesztés gépei
  • Borászati technológia; Borászati kémia; Borászati mikrobiológia; Borászati gépek
  • Bormarketing; Borturizmus; Borászati menedzsment; Borpiac; Borkereskedelem; Pénzügytan; Borinformációs rendszerek

Oktatók

A képzés sikerességének az is záloga, hogy az egyetem neves oktatóin túl az elismert borászati vállalkozások vezetői, szakmai tapasztalataikat átadva gazdagítják a hallgatók gyakorlattal kapcsolatos ismereteit.

Tanulmányi szemlék

A közvetlenül felhasználható tudás megszerzése érdekében az egyetemi tantermi foglalkozásokat tanulmányi szemlék egészítik ki. A többnapos szakmai utak során a kiválasztott borvidék komplex megismerésére nyílik lehetőség: a szőlőültetvények tanulmányozása, a korszerű borászati technológiák, a gépek és műszaki berendezések megismerése, a borvidékről kapott részletes tájékoztatás mind azt szolgálják, hogy ne csak magas színvonalú elméleti tudást kapjanak a hallgatók, hanem lássanak sikeresen működő pincészeteket és gyakorló szakemberek tapasztalatait is elsajátítsák.

Jelentkezés előfeltétele

Bármely alap- vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel (korábban főiskolai vagy egyetemi végzettséggel) rendelkezők jelentkezhetnek a képzésre. Az agrár-, vegyész-, gépész- és biomérnöki oklevéllel rendelkezők „Szőlő- és borgazdasági szakmérnök”, az egyéb oklevéllel rendelkezők „Szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó” megnevezésű oklevelet kapnak.

A tanulmányi idő

4 félév, félévenként 2, illetve 3 hetes oktatási idővel, levelező tagozaton. A képzés záróvizsgával és szakdolgozatvédéssel zárul.

  • A képzés kezdete: 2018. február 1.
  • Jelentkezési határidő: 2018. január 25.
  • A képzés tandíja: 230 000 Ft / szemeszter.
  • A jelentkezés módja: Motivációs levél és diploma másolat elküldése postán az alábbi címre:

SZIE Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
Dr. Hajdu Istvánné professzor emerita
1118 Budapest, Villányi út 31. G épület 111. szoba
 

Bővebb felvilágosítás kapható:

Dr. Hajdu Istvánné
Telefon: 06 1 209 09 61
Mobil: +36 30 565 20 26
E-mail: hajdu.istvanne@etk.szie.hu

Brosúra