SIMONA projekt

Felszíni víz üledék-minőség információs, monitoring és állapotértékelési rendszer, amely elősegíti a nemzetközi együttműködést a Duna medence közös vízgazdálkodása területén

 

Projekt futamidő: 2018. június 1. – 2021. május 31.

 

Vezető partner

Szlovén Földtani Intézet (GEOZS)

Dimiceva ulica 14, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 2809 764

Fax: +386 (0)1 2809 753

www.geo-zs.si

Dr. Jasminka Alijagic, SI-GEOZS

Projektmenedzser

Mob: +386 51 208 693

jasminka.alijagic@geo-zs.si

Dr. Jordán Győző, Szent István Egyetem

Tudományos koordinátor

Mob: +36 30 728 4060

gyozojordan@gmail.com

 

SIMONA projekt fő célkitűzése: A projekt a felszíni vizek üledékeinek minőségét vizsgáló felmérések hatékony hasznosítását célozza, valamint segítséget nyújt az EU Víz keretirányelv (VKI) által előírt vízgyűjtogazdálkodási tervek elkészítéséhez. A Duna medencében égető szükség van a felszíni vizeink üledékét minőségi szempontból vizsgáló hatékony monitoring programra és a vizeink üledékeinek összehasonlítható állapotértékelésére. Erre a kihívásra válaszol a 3 évig tartó SIMONA projekt: a 17 projekt partner a 12 támogató statégiai partner segítségével létrehozza a Duna medence nemzetközi vízgazdálkodását segítő folyóvízi üledékek információs, monitoring és állapotértékelési rendszerét.

Duna Transznacionális Program / 2. felhívás Prioritás: A környezetért és a kultúráért felelős Duna régió Konkrét célkitűzés: A nemzetközi együttműködés erősítése a vízgazdálkodás és árvízi kockázat megelőzés terén.

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

További információért látogasson el a projekt hivatalos weblapjára: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona