Átvétel

Átvételi eljárás során az Élelmiszertudományi Kar valamely alap- vagy mesterképzésére lehet bekerülni. Az átvétel alapvető feltétele, hogy a hallgató valamely felsőoktatási intézményben az átvételi eljárás teljes ideje alatt egészen az új képzésre történő beiratkozásig hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Átvételre csak azonos képzési területhez tartozó szakról van lehetőség. Az átjelentkezési kérelem őszi félévre augusztus 31-ig, tavaszi félévére január 31-ig nyújtható be.

Más felsőoktatási intézményből történő átvétel lefolytatásához szükséges dokumentumok:

  • pontosan kitöltött és aláírt átjelentkezési kérelem formanyomtatvány;
  • tanulmányi eredmények igazolása (hiteles és teljes indexmásolat vagy elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerből nyomtatott igazolás a teljesített tárgyakról, azok eredményéről, kreditértékéről);
  • hallgatói jogviszony igazolás és az államilag támogatott képzésben felhasznált félévek számának igazolása.

Az átvételi eljárás díjköteles, az eljárás díja 5.000 Ft!

Átjelentkezési kérelem formanyomtatvány (word.doc)