Átvétel

Átvételi eljárás során a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének valamely alap- vagy mesterképzésére lehet bekerülni. Az átvétel alapvető feltétele, hogy a hallgató valamely felsőoktatási intézményben az átvételi eljárás teljes ideje alatt egészen az új képzésre történő beiratkozásig hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Átvételre csak azonos képzési területhez tartozó szakról van lehetőség. Az átjelentkezési kérelem őszi félévre augusztus 21-ig, tavaszi félévére január 20-ig nyújtható be.

Más felsőoktatási intézményből történő átvétel lefolytatásához szükséges dokumentumok:

  • pontosan kitöltött és aláírt átjelentkezési kérelem formanyomtatvány;
  • tanulmányi eredmények igazolása (leckekönyv / törzslap kivonat jelenlegi intézmény által hitelesített másolata)
  • a tantárgybefogadási eljárás lefolytatása érdekében mellékelni szükséges a jelenlegi intézmény által teljesített tantárgyi programját (tantárgyi tematika)
  • hallgatói jogviszony igazolás
  • nyilatkozat arról, hogy a hallgató nem áll kötelező elbocsátás vagy kizárás hatálya alatt
  • átvételi eljárás díjának megfizetését igazoló átutalási bizonylat

 

Az átvételi eljárás díjköteles, az eljárás díja 5.000 Ft!

Átjelentkezési kérelem formanyomtatvány (WORD)