Határon túli képzések

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete a 2017/18. tanévtől élelmiszermérnök levelező képzést indít Ukrajnában, Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Tájékoztató a szakról

Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki (Food Engineering)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: élelmiszermérnök

A képzési idő félévekben: 7 félév (6 + 1)

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

 Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Jelentkezési tudnivalók (XLSX)

Konzultációs központ

Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola;
A konzultációs központ biztosítja a helyszínt a hétvégi konzultációk számára (oktatási eszközökkel felszerelt tantermek, tantárgyi szemléltető anyagok, szakkönyvtár, olvasóterem, számítógép terem).
A helyszínen a megbízott helyi konzultációs központvezető szervezi a konzultációkat, a gyakorlatokat az adott térségben és közvetlen kapcsolatot tart az anyaintézménnyel:
Beregszászban: Pólin Irén
e-mail: kerteszbe(kukac)gmail(pont)com

A konzultációs központ weboldala:
Beregszász

Élelmiszermérnök alapképzési szak mintatanterve (XLSX)