Szakmérnöki képzések

Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök

A képzés célja a csokoládéval, kávéval és teával foglalkozó vállalkozásokban dolgozók továbbképzése, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek képzése, valamint annak megteremtése, hogy a gasztronómiai vállalkozások és a csokoládé, a kávé és a tea szerelmesei számára fókuszált képzést kínáljon.

A négy féléves, diplomára épülő, munka vagy párhuzamos tanulmányok mellett elvégezhető levelező képzés több, mint 20 kurzusa között nagy szerepet kap a technológia elméleti és erős gyakorlati oktatása, valamint a releváns gazdasági ismeretek átadása. Az oktatók között a Kar oktatói és számos neves vállalkozás szakemberei szerepelnek.

A képzésről az érdeklődők a www.csokoladekavetea.hu honlapon tudnak tájékozódni és ugyanitt tudnak jelentkezni.

Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök

Képzésünk felsőfokú, munka mellett elvégezhető, diplomával elismert oktatást kínál a gyümölcs-zöldségfeldolgozás iránt érdeklődők, valamint ezen a területen dolgozók részére. A tananyag egyedülálló komplexitással foglalja össze az ágazatban szükséges ismereteket, a fajtaismeretektől, a feldolgozás-technológiákon át a kereskedelemmel bezárólag. Mindezek révén hallgatóink olyan versenyképes tudást szerezhetnek, amellyel képesek lesznek egy kis- vagy közép üzem szakmai és vezetői feladatainak ellátására, vagy akár saját kisüzem irányítására is.

A képzés összeállításánál a piac által elvárt ismereteket, az elmélet és gyakorlat összhangját tartottuk szem előtt.

Képzésünket ajánljuk:

  • A gyümölcs-zöldségfeldolgozó ágazatban tevékenykedők részére, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, rendszerezni, naprakésszé tenni.
  • Más területen (pl. vendéglátás, kereskedelem) dolgozók részére, akik kedvet éreznek ismereteik elmélyítéséhez.
  • Az élelmiszeripar más ágazatiban dolgozók részére, akik szívesen elmélyülnének a gyümölcs-zöldségfeldolgozás ismeretanyagában.
  • A képzés nyitva áll azok számára is, akik érdeklődő, tudatos fogyasztóként szívesen szereznének mélyebb ismeretek.

További információk: http://gyumolcszoldseg.hu/

Pálinkamester szakmérnök

Az Élelmiszertudományi Kar a Pálinkamester-képzést úgy építette fel, hogy a résztvevők magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, korszerű piaci, vállalkozási és jogi ismereteket kapjanak, s ezek mellett betekintést szerezhessenek a pálinkakultúrába, s felfedezhessék a pálinka és a gasztronómia, illetve a pálinka és a turizmus házasításában rejlő lehetőségeket. Legfontosabbnak azonban azt tartottuk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. Az egyes tantárgyak keretében ráadásul sok olyan előadót – híres pálinkamestereket, tapasztalt kereskedőket, neves étteremtulajdonosokat, reklámszakembereket – látunk vendégül, akik egy-egy óra keretében saját személyes tapasztalataikon keresztül mutatják be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait.

Mindemellett úgy gondoljuk, hogy a pálinkakészítést nem lehet kizárólag könyvből vagy előadótermekben elsajátítani. Jó pálinkamester abból válhat, aki az elméleti tudás megszerzése mellett kellő időt tölt a gyakorlati ismeretek elsajátításával is. A képzés résztvevői az Élelmiszertudományi Kar kitűnően felszerelt laborjában és saját pálinka-tanüzemében mélyíthetik el készségszinten az elméletben megtanultakat. Emellett minden oktatási félévben tanulmányi túrára indulunk, amelynek keretében megismerkedünk egy-egy országrész nevezetes főzdéivel és elismert szakembereivel.

További információk: http://www.palinkamesterkepzes.hu/

Sörfőző mester szakmérnök

Az Élelmiszertudományi Kar a Sörfőző mester képzést úgy építette fel, hogy a résztvevők a piac által elvárt, magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, minőségbiztosítással, érzékszervi minősítéssel, termékfejlesztéssel összefüggő, valamint korszerű gazdasági, marketing és jogi ismereteket kapjanak, s ezek mellett elmélyült betekintést szerezhessenek a sörfogyasztás kultúrájába és történetébe is. Legfontosabbnak azt tartottuk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. Az egyes tantárgyak keretében ráadásul sok olyan előadót – híres sörös szakembereket, tapasztalt kereskedőket, neves étteremtulajdonosokat, reklámszakembereket – látunk vendégül, akik egy-egy óra keretében saját személyes tapasztalataikon keresztül mutatják be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait.

Természetesen úgy gondoljuk, hogy a sörfőzést nem lehet kizárólag előadótermekben elsajátítani. Jó sörfőző mester abból válhat, aki az elméleti tudás megszerzése mellett kellő időt tölt a gyakorlati ismeretek elsajátításával is. A képzés résztvevői az Élelmiszertudományi Kar kitűnően felszerelt laborjaiban és saját tanüzemében mélyíthetik el készségszinten az elméletben megtanultakat. Emellett minden oktatási félévben tanulmányi túrára indulunk, amely keretében megismerkedünk az ország legnevezetesebb főzdéivel és elismert szakembereivel.

További információk: http://www.sorfozomester.hu/

Szőlő- és borgazdasági szakmérnök

Az Élelmiszertudományi Karon közel 20 éve indult a Szőlő- és borgazdasági szakirányú továbbképzési szak a szőlőtermesztés és borászat iránt érdeklődő, illetve ezen a területen dolgozó főiskolai (BSc), vagy egyetemi (MSc) végzettséggel rendelkezők számára. A képzés nem csak abban egyedi, hogy az ország vezető borászainak jelentős része itt szerzett szakirányú másoddiplomát, hanem abban is, hogy a tananyag ténylegesen lefedi a teljes szőlő- és borágazatot. Ennek megfelelően a szőlőtermesztéstől a borkészítésen át a borkereskedelemig bezárólag szerezhetnek elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket a hallgatók.

A résztvevők a szőlő- és borágazatra vonatkozó speciális biológiai, kémiai, technológiai, ökológiai, pénzügyi, marketing és menedzsment ismeretekre támaszkodva képesek lesznek a szőlő- és borágazat kutatási eredményeit, technológiai és technikai újdonságait a termesztés, a termelés, a fejlesztés és a menedzsment feladatok ellátása során alkalmazni.

További információk

Szakfordító nyelvi képzés

Agrár- és természettudományi szakfordító képzésünk angol és német nyelven, a bolognai rendszerben 2007-ben lett akkreditálva. Esti képzési formában érhető el azok számára, akik alapképzésben, mesterképzésben, főiskolai vagy osztatlan egyetemi képzésben szereztek diplomát (bármilyen tudományterületen), és az oktatott idegen nyelvből C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.

A 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet értelmében a megszerzett szakfordító oklevél államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

További információk: Nyelvi Központ