Gyászhír - Dr. Gasztonyi Kálmán

Tisztelt Kollégák!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2017. december 20.-án, életének 90. évében elhunyt Dr. Gasztonyi Kálmán nyugalmazott egyetemi tanár, kandidátus az Élelmiszertudományi Kar egyik meghatározó alakja, a Kar egyik alapítója.

Dr. Gasztonyi Kálmán 1928-ban született. 1950-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1950-67 között a Fővárosi Kenyérgyárban, majd a sütőipar különböző területein dolgozott, 1962-től a Sütőipari Kutatóintézet igazgatója volt. 1967-ben került a mai Élelmiszertudományi Kar jogelődjére, a Budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum Kémia Tanszékének élére. 1959 óta a kémiai tudományok kandidátusa. 1970-től egyetemi tanár. 1967-1991 között az Élelmiszerkémia és Táplálkozástudományi Tanszék vezetője. Az Élelmiszertudományi Kar (jogelődje a Tartósítóipari Kar) első dékánja 1972 és 1974 között. 1974-1977 között a külügyi rektorhelyettes. 1980-1986 között ismételten az Élelmiszeripari Kar dékáni tisztségét tölti be. 1988-ban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem oktatási és kutatási profiljának teljessé tétele érdekében kezdeményezi a Gabona és Iparinövény Technológia Tanszék alapítását. 1991-ben vonult nyugdíjba az Élelmiszerkémia és Táplálkozástudományi Tanszék éléről.

Oktatómunkájára a magas szakmai színvonal, a kiváló pedagógiai és didaktikai tapasztalat, a közérthetőség és az igényes számonkérés volt jellemző. Kiterjedt kutatási és kutatásfejlesztési munkát végzett az élelmiszertudomány, azon belül a sütőipari technológia, az élelmiszerkémia és táplálkozástudomány területén. Szabadalmak, vizsgálati módszerek fejlesztése fűződött nevéhez. Oktatási tevékenysége során számos szak- és tankönyvet, egyetemi jegyzetet és tudományos közleményt írt, lektori és szerkesztői tevékenységet végzett. Tagja és képviselője volt hazai és külföldi tudományos társaságoknak.

Dr. Gasztonyi Kálmán földi maradványait 2018. január hó 25. napján, 12 órakor, a Fiumei úti Sírkert ravatalozójában a római katolikus vallás szerint helyezik örök nyugalomra.

Gyászjelentés