TDK hallgatóink sikere a XXXIII. OTDK Agrártudományi Szekciójában

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekcióját Széchényi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar rendezte (Mosonmagyaróvár) 2017. április 5-7-ig. A Konferenciára a SZIE Élelmiszertudományi Kar 21 dolgozatot nevezett be. A TDK hallgatóink az alábbi eredményeket érték el:

I. hely

 • Banka Zsófia [Élelmiszertechnológia] Ivójoghurtok fejlesztése XOS felhasználásával
  Témavezető: Dr. Juhász Réka
 • Hild Anna [Élelmiszertudomány I.] A Badacsonyi borvidékről származó, spontán erjedéssel készült bormintákból izolált autochton Saccharomyces cerevisiae törzsek jellemzése, és borászati alkalmazhatóságuk vizsgálata
  Témavezetők: Dr. Pomázi Andrea, Dr. Farkas Tibor, Dr. Olasz Ferenc
 • Vámos Vanda [Élelmiszertudomány II.] Különböző fitázkészítmények részleges tisztítása és biokonverziós profilok vizsgálata
  Témavezető: Dr. Bujna Erika

II. hely

 • Simon Natália [Élelmiszertechnológia] Természetes összetevőkből készült ízesített jégkása termékfejlesztése
  Témavezetők: Pásztorné dr. Huszár Klára, Dr. Kaszab Tímea és Dr. Gere Attila
 • Krokker Lilla [Élelmiszertudomány II.] Lactobacillus  eredetű β-galaktozidázok előállítása és transzgalaktozil aktivitásuk tanulmányozása
  Témavezetők: Dr. Styevkó Gabriella és Dr. Bujna Erika 

III. hely

 • Huszti Katalin [Élelmiszertudomány I.] Különböző probiotikum eredetű enzimpreparátumok összehasonlítása szacharóz alapú oligoszacharid szintézis szempontjából
  Témavezetők: Dr. Styevkó Gabriella és Dr. Nguyen Duc Quang
 • Sárközy Szilvia [Élelmiszertechnológia] Tojásfehérje alapú "puding" enzimkezelési paramétereinek optimalizálása
  Témavezetők: Dr. Zeke Ildikó Csilla és Csehi Barbara

Különdíj

 • Bognár Erzsébet [Élelmiszerbiztonság] Magolajok dezodorálása során keletkező 3-MCPD- és glicidol-észterek vizsgálata
  Témavezető: Dr. Somogyi László

Továbbá Hild Anna TDK dolgozata nyerte el az FM OTDK Agrártudományi Különdíjat. 

A TDK hallgatók a Konferencián való részvételét az NTP-OTDKR-16-0073 projekt támogatja.

A Kar munkatársai aktívan vettek részt a Bíráló Bizottság munkájában: Dr. Balla Csaba egyetemi magántanár (elnök), Dr. Hoschke Ágoston emeritus professzor (elnök), Dr. Maráz Anna professzor emerita (elnök), Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi docens (tag), Dr. Dernovics Mihály egyetemi docens (tag), Dr. Csóka Mariann egyetemi adjunktus (tag), Dr. Felföldi József egyetemi tanár (tag), Rezessyné Dr. Szabó Judit egyetemi magántanár (tag), Koren Dániel PhD hallgató (hallgatói képviselő), Pázmándi Melinda PhD hallgató (hallgatói képviselő). Továbbá a hozánk közelálló Intézmény (NAIK, ÉKI) munkatársai is segítettek a zsűrizésben: Dr. Gelencsér Éva egyetemi magántanár (tag), Némethné Szerdahelyi Emőke tudományos főmunkatárs (tag).

A TDK hallgatóknak gratulálunk a szép sikerekért, és köszönjük a konzulens és zsűri kollégák munkáját.

 

Budapest, 2017. április 11.

A TDK Bizottság nevében

Dr. Nguyen Duc Quang
elnök