Élelmiszeranalitikai és Biokémiai Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Dr. Abrankó László, egyetemi docens
Elérhetőség: Abranko.Laszlo@etk.szie.hu

Akkreditált Laboratórium munkacsoport (Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna)

A NAT által NAT-1-1462/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

  • Elemanalitikai vizsgálatok felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, étrend-kiegészítők, állati, növényi szövetek esetében.
  • Szelén és arzén elemspeciációs vizsgálatok élelmiszerekben, élelmiszer nyersanyagokban, állati és növényi szövetekben, illetve szelén esetében étrend-kiegészítőkben is.
  • Ubikinon (Q10) tartalom meghatározása élelmiszerekben, élelmiszer nyersanyagokban, étrend-kiegészítőkben, állati, növényi szövetekben.
  • C-vitamin tartalom meghatározása élelmiszerekben, élelmiszer nyersanyagokban, étrend-kiegészítőkben.
  • Növényvédőszer-maradékok kvalitatív és kvantitatív meghatározása növényi eredetű élelmiszerek, gyümölcsök (szárított gyümölcsök is) és zöldségek, valamint gabonafélék és feldolgozott termékei esetében.
  • Nitrit- és nitrát-tartalom meghatározása élelmiszerekben.
  • Etil-karbamát tartalom meghatározása alkoholtartalmú italokban.
  • Sütőipari termékek nyersfehérje, zsír és cukortartalom meghatározás, fizikai és kémiai vizsgálatai.
  • Ezen kívül egyéb, élelmiszeranalitikához kapcsolódó vizsgálatok, módszerfejlesztés

Elemanalitika munkacsoport (Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna)

Élelmiszerek és környezeti minták makro- és mikroelem-tartalmának meghatározása ICP-MS és ICP-OES műszercsoportok segítségével agrár- és élelmiszeripari fejlesztések ill. minőségellenőrzési folyamatok döntéstámogató analitikai háttereként.

Klasszikus analitika munkacsoport (Dr. Fodor Marietta)

Kertészeti- és élelmiszeripari alapanyagok, késztermékek beltartalmi paramétereinek meghatározása klasszikus analitikai módszerekkel: szárazanyag-, keményítő-, össz- és szabad redukáló cukor-, fehérje- (félautomata Kjeldahl roncsoló/vízgőzdesztilláló), zsír (szabad- és kötött)-, hamu-, rost- és energiatartalom

Módosulat analitika munkacsoport (Dr. Dernovics Mihály)

Fémek (pl. ólom, stroncium) és félfémes elemek (pl. arzén, szelén) toxikológiailag és élettanilag eltérő hatású formáinak minőségi és mennyiségi meghatározása kapcsolt tömegspektrometriai rendszerekkel /LC-ICP-MS, LC-ESI-QTOF-Ms, LC-ESI-Q3-MS/.

Molekulaspektroszkópia munkacsoport (Dr. Fodor Marietta)

Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok minőségbiztosítási szempontból fontos makrokomponenseinek meghatározása UV/VIS és FT-NIR technikákkal.

Növényi metabolitok munkacsoport (Stefanovitsné Dr. Bányai Éva)

Kertészeti alapanyagok, különböző zöldség és gyümölcs genotípusok beltartalmi paramétereinek felmérése, különös tekintettel a minták antioxidáns kapacitására és az annak a kialakításában döntő szerepet játszó endogén vegyületeknek meghatározására. Antioxidáns kapacitás meghatározása spektrofotometriás módszerekkel. C-vitamin tartalom meghatározására HPLC-DAD technikával. Alapanyagok és élelmiszerekben található flavonoidok és fenolos savak elválasztása, minőségi és mennyiségi meghatározása HPLC-DAD-ESI-QTOFMS kapcsolt technikával.

„Non-target” analitika munkacsoport (Dr. Fodor Marietta, Dr. Papp Nóra, Geréné Radványi Dalma)

GC-MS, LC-ESI-QTOF-MS és FT-NIR rendszerek segítségével kapott "big data" adathalmazok kemometriai és platform-független többváltozós statisztikai feldolgozásán alapuló vizsgálati módszerek alkalmazása élelmiszerek és környezeti minták jellemzésére (eredetvizsgálat, szennyezésprofil, másodlagos növényi és gomba metabolitok felderítése, mennyiségi paraméterek kijelölése).

Peszticid analitika munkacsoport (Marczika Andrásné dr. Sörös Csilla, Vass Andrea)

A peszticid analitikai kutatócsoportban a legkorszerűbb műszeres analitikai technikákkal (HPLC-QQQ-MS és HPLC-Q-TOF-MS) végzünk sokkomponenses növényvédő szermaradék analízist élelmiszermintákban. A vizsgálatok a hatóanyagokon túl bomlástermék-profil feltérképezésre is kiterjednek, különös tekintettel a toxikológiailag releváns vegyületekre. A módszerfejlesztés során kiemelten tanulmányozzuk a fragmentációs folyamatokat, a megváltozott kémiai karakterű bomlástermékek kinyerését és a non-target screening lehetőségeket.