Meghívó Parrag Viktória doktori műhelyvitájára

M E G H Í V Ó

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt és munkatársait

meghívja Önt

Parrag Viktória

doktorjelölt

„Termények hibáinak detektálása, minőségi paraméterek jellemzése optikai módszerek alkalmazásával”

című doktori (PhD) értekezésének

2020. június 29-én (hétfő) 10.00 órakor tartandó munkahelyi vitájára.

Témavezetők:

  • Dr. Felföldi József, PhD
  • Dr. Firtha Ferenc, PhD

A bíráló bizottság összetétele:

  • Dr. Vatai Gyula, DSc (elnök)
  • Dr. Bázár György, PhD (opponens)
  • Dr. Gere Attila, PhD (opponens)
  • Dr. Kaszab Tímea, PhD (titkár)

A műhelyvita helyszíne: online védés a Microsoft Teams felületen a „Parrag Viktória MŰHELYVITA” teamben

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a733cbc201c2e4284bca117e212eaabae...

A védésen a kezdés előtt Kaszab Tímea (titkár) által indított meeting-hez csatlakozással lehet résztvenni.

A részvételhez ajánlott stabil vezetékes internet, mikrofon, webkamera (utóbbi opcionális).

Javasolt a Microsoft Teams asztali alkalmazása.

Az alkalmazás letölthető: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!