Meghívó PhD műhelyvitára -Kosztik Judit

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Agrár– környezettudományi Kutatóintézet (AKK), Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztálya

szeretettel meghívja Önt

Kosztik Judit PhD értekezésének műhelyvitájára

A PhD doktori értekezésének címe:

Egzotikus állatokból izolált tejsavbaktériumok azonosítása és jellemzése biotechnológiai hasznosíthatóság szempontjából

Témavezető:              Batáné Vidács Ildikó, PhD

A műhelyvita időpontja: 2020. december 9. 11:00

Helyszín:                   Online, Microsoft Teams felületen

                                   kapcsolódás az alábbi linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI1NTY1NGItNjVkMy00OWM0LTliOWQtYjZkZGRhYjkxNDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ae1b9d9-0d1b-4d0b-a03a-d412d708a99e%22%2c%22Oid%22%3a%226abc3d86-1c71-4e95-88ac-866d8deabecf%22%7d

A Bíráló Bizottság:

Elnök:                         Halász Anna, DSc

NAIK ÉKI, Biológia Osztály

Opponensek:              Rezessyné Szabó Judit, PhD

SZIE Sör- és Szeszipari Tanszék

Zalán Zsolt, PhD

NAIK ÉKI, Biológia Osztály

Titkár:                        Csernus Olivia, PhD

SZIE Sör- és Szeszipari Tanszék

Budapest, 2020 december