Meghívó TRUONG HOANG DUY doktori műhelyvitájára

M E G H Í V Ó

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt és munkatársait

meghívja Önt

TRUONG HOANG DUY

„DEVELOPMENT OF HYDROGEL BIO-ANODE WITH IMMOBILIZED CELLS FOR IMPROVEMENT OF PERFORMANCE OF MICROBIAL FUEL CELLS”

című doktori (PhD) értekezésének

2020. június 26-án 11.00 órakor tartandó munkahelyi vitájára.

Helyszín: SZIE online védés, az alábbi linken csatlakozható: https://meet.google.com/ehg-phxs-zgm

A Véleményezőbizottság összetétele:

 • Dr. Baranyai László, PhD (elnök)
 • Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra, (opponens)
 • Dr. Bakonyi Péter, DSc, PhD (opponens)
 • Dr. Farkas Csilla, PhD (titkár)

Témavezetők:

 • Dr. Nguyen Duc Quang, PhD

 • Dr. Dam Sao Mai, PhD

A vitában minden jelenlévő részt vehet és észrevételt is tehet.

Simonné Dr. Sarkadi Livia s.k.

az Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetője


I N V I T A T I O N

SZENT ISTVÁN UNIVERSITY

Doctoral School of Food Science

kindly invites you and your colleagues to attend the pre-defence of PhD thesis

entitled

„DEVELOPMENT OF HYDROGEL BIO-ANODE WITH IMMOBILIZED CELLS FOR IMPROVEMENT OF PERFORMANCE OF MICROBIAL FUEL CELLS”

By

TRUONG HOANG DUY

on June 26, 2020 at 11h00

Place: SZIE online link: https://meet.google.com/ehg-phxs-zgm

Prereview Committee:

 • Chairperson: László Baranyai PhD
 • Notary: Csilla Farkas PhD
 • Reviewers: Nóra Adányi-Kisbocskói
 • Péter Bakonyi DSc PhD

Supervisors:

 • Quang D. Nguyen, PhD
 • Mai S. Dam, PhD

Any comments are welcome.

Prof. Livia Simon-Sarkadi

Head of the Doctoral School