Pályázati felhívás PhD képzésre

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet PhD képzésre a nemzetközileg ekvivalens, egyetlen hazai tudományos PhD doktori fokozat megszerzése érdekében, amelyet

élelmiszertudományok

területen ad ki tanulmányok, önálló kutatások folytatása, valamint a doktori értekezés elkészítése és eredményes megvédése alapján. A doktori képzésre pályázók az alábbi formák közül választhatnak:

 • állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali) doktori képzés,
 • önköltséges teljes idejű doktori képzés,
 • egyéni doktori felkészülés.

A doktori képzésben való részvétel legfontosabb feltételei:

 • a doktori képzésre való jelentkezés, illetve pályázat benyújtása,
 • a Felvételi Bizottság és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése a doktori képzésre való felvételről.

A felvételi kérelmek benyújtása

Az állami ösztöndíjas teljes idejű és az önköltséges teljes idejű (nappali) doktori képzésben való részvételre vonatkozó pályázatokat 2017. január 26-ig kell benyújtani az Élelmiszertudományi Kar Dékáni Hivatalához. Benyújtandó anyagok:

 • szakmai önéletrajz
 • leckekönyv (fénymásolatban)
 • egyetemi oklevél (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • szakmai publikációk jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb két legszínvonalasabb publikáció különlenyomata (másolata)
 • tudományos tevékenységek igazolása (TDK dolgozat, szakcikk stb.. )
 • 2 ajánlás
 • felvételi eljárási díj befizetése (ennek módjáról a dékáni hivatalban érdeklődjön)
 • önköltséges képzésnél nyilatkozat a költségek vállalásáról (szabad fogalmazásban)
 • tanszékvezető befogadó nyilatkozata / munkahely támogató nyilatkozata (a jelentkezési nyomtatvány 2. oldalán kitöltendő)
 • kutatási munkaterv

Pályázati kiírás letöltése (DOC)