Pótfelhívás doktori (PhD) képzésre

A Szent István Egyetem (SZIE) pályázatot hirdet állami ösztöndíjas és költségtérítéses doktori (PhD) tudományos fokozatszerzést célzó képzésre.

Az alábbi tudományágak  területéhez kapcsolódó doktori iskolák vezetői, valamint a résztvevő tanárok és kutatók várják a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők pályázatát a(z)

Budai karokon:

     1. Élelmiszertudományi (Dr. Vatai Gyula egyetemi tanár)

     2.. Kertészettudományi (Zámboriné Dr. Németh Éva egyetemi tanár)

     3. Tájépítészeti és Tájökológiai (Dr. Bozó László egyetemi tanár)

Gödöllői karokon:

     4. Állattenyésztés-tudományi (Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár)

     5. Biológia Tudományi (Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár)

     6. Enyedi György Regionális Tudományi (Dr. Hajdú Zoltán egyetemi tanár)

     7. Gazdálkodás és Szervezéstudományi (Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár)

     8. Környezettudományi (Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár)

     9. Műszaki Tudományi (Dr. Farkas István egyetemi tanár)

     10.  Növénytudományi (Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár)

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon agrár-, kertész-, élelmiszer-, tájépítész-, erdő-, gépész-, vegyész-, építő-, építész, villamosmérnökök, állatorvosok, biológusok, közgazdászok, jogászok – illetve egyéb MSc/MA végzettségűek esetén a felvételi bizottsági egyéni döntése alapján –, akik legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a tudományterületen széles körben használatos világnyelvből legalább középfokú („C” vagy „B2”) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.

A nyelvi és a szakterület egyéb speciális követelményeit, valamint a választható témaköröket a doktori iskolák határozzák meg.

A témameghirdetések a www.doktori.hu honlapon megtalálhatók.

A pályázat beadásának határideje: 2019. augusztus 22.

Részletes információ, valamint a pályázat benyújtásának helye:

Budai karokon:

Kertészettudományi Doktori Iskola - 06 1 305-7594; Boncsér Erzsébet E-mail: boncser.erzsebet.judit@fh.szie.hu, Budai Campus Budapest Villányi út 29-43. G. épület, III. emelet 322. szoba. A pályázat feltételei és a jelentkezési lap innen letölthető.

Élelmiszertudományi Doktori Iskola - 06 1 305-7597; Jusztin Kitti; E-mail: jusztin.kitti@etk.szie.hu, Élelmiszertudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest Villányi út 29-43. K épület fszt. 2. szoba. A pályázat feltételei és a jelentkezési lap innen letölthető.

Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola - 06 1 305 7596; Szondy Fanny; E-mail: szondy.fanny@fh.szie.hu, Budai Campus Doktori Iroda Budapest Villányi út 29-43. G. épület, III. emelet 322. szoba.  A pályázati felhívás és a jelentkezési lap innen letölthető.

Gödöllői karokon:

Doktori, Habilitációs és Tudományszervezési Hivatal 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Fő épület II. em. 2130., Tel: (28) 415-382. E-mail: phd-inst@tti.szie.hu, a jelentkezési lap innen letölthető.

http://www.szie.hu/Doktori képzés és habilitáció