Temetés - Zukál Endre

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy Zukál Endre életének 91. évében, 2019. július 11-én elhunyt.

Zukál Endre, Bandi bácsi 1929-ben született Budapesten. 1947-ben érettségizett az Esztergomi Ferences Gimnáziumban, majd vegyészmérnöki oklevelét 1951-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyész Karán.
1951-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Élelmiszerkémia Tanszékén kezdte vegyészmérnöki pályafutását tanársegédként. Élelmiszerhibák felderítésével, a húsipari termékek fizikai jellemzőinek elemzésével, és érzékszervi vizsgálatok fejlesztésével foglalkozott. 1957 és 1959 között egy húsipari laboratórium vezetője lett. Minőségellenőrzési eredmények értékelésének fejlesztésével, új adalékanyagok hatásának vizsgálatával foglalkozott. 1959-ben az Országos Húsipari Kutatóintézetnél osztályvezetői kinevezést kapott. Új adalékanyagok bevezetésével, húsipari gyártmány- és gyártásfejlesztéssel foglalkozott. 1971-ben 1 évig a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetben tudományos főmunkatársként, majd 1972 és 1974 között Központi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetben osztályvezetőként dolgozott. Ezt követően került a Keszthelyi Agráregyetem Mezőgazdaságtudományi Karára, Mosonmagyaróvárra: A Tejgazdaságtani és Mikrobiológiai Tanszékén oktatott, és kutatott mint tanársegéd, majd adjunktus és egyetemi docens. 1976-ban tanszékvezetővé nevezték ki. Eltarthatósági vizsgálatok bevezetésével és fejlesztésével foglalkozott. 1985-ben az Országos Húsipari Kutatóintézet igazgatójává nevezték ki. 1989-ben innen ment nyugdíjba, de azután is tudományos tanácsadóként szolgálta az OHKI-t, és ezen keresztül a magyar húsipart. A Szent István Egyetemen, és a Nyugat-magyarországi Egyetemen az alap- és mester-, illetve a másoddiplomás képzéseken oktatott, valamint életének végéig segítette a Szent István Egyetem hallgatónak, doktoranduszainak és munkatársainak munkáját. A Budapest Műszaki Egyetem Tanácsa arany diploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
 
Nagy veszteség az emberiségnek Zukál Endre, Bandi bácsi elvesztése. Nem lehet szavakba önteni és pótolni emberi és szakmai mivoltát, őszinte szerénységét. Vidámsága, optimizmusa, önzetlensége és az emberek irányába tanúsított jóhiszemű magatartása például szolgál mindannyiunk számára. Bandi bácsi az agrár élelmiszeripari statisztikai matematika egyik ikonikus alakja, aki mindig is arra törekedett, hogy tudását átadja a fiatalabb generáció számára. Ezzel is maradandót alkotva fejtette ki áldásos tevékenységét számos egyetemen, köztük a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán. Széleskörű tájékozottsága, újszerű gondolatai előremutatást adtak és adnak a jelen és a jövőkor számára egyaránt.


Elhivatottsága az élelmiszer-, a tej- és húsipar, a felsőoktatás és a doktori képzés, valamint a kutatásfejlesztés és innováció irányába hiánypótló.  Elvesztésével nagy űrt hagyott maga után, melyet pótolni kihívás, szinte lehetetlennek tűnik.

Emléke szívünkben és tetteinkben örökké élni fog!
 
Temetése gyászmisével egybekötve 2019. szeptember 3. napján (kedd) 16 órakor lesz
a Budapesti Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom altemplomában
(Budapest VI. ker. Király és Nagymező utca sarok)

Meghívó


Date: 
2019. szeptember 03. 16:09